پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
انتصاب دکتر یزدانی بسمت سرپرست دانشکده پیراپزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/10 | 
 با حکم دکتر سعید گل فیروزی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان، دکتر یعقوب یزدانی عضو هیات علمی بسمت سرپرست دانشکده پیراپزشکی منصوب شد.
در قسمتی از این حکم آمده است: امید است با بهره گیری از توان موجود در آن دانشکده و هماهنگی های درون بخشی و بین بخشی در انجام ماموریتهای محوله تلاشهای لازم را مبذول دارید.توفیق شما را از درگاه احدیت خواستارم.
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.60732.fa
برگشت به اصل مطلب