پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
نشت صمیمی دو معاون دانشگاه علوم پزشکی گلستان در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/3 | 
شست صمیمی دکتر حدادی معاون توسعه مدیریت منابع انسانی با دکتر مجاور عقیلی معاون آموزشی دانشگاه در دفتر معاونت آموزشی مجموعه عالی فلسفی برگزار شد.
 این نشست در جهت رفع مشکلات اداری و مالی و فضای آموزشی دانشگاه با حضور و همراهی دکتر جهانشاهی مدیر تحصیلات تکمیلی و ریاست دانشکده بین الملل ، سید ضیا عسگری مدیر امور اداری و صادق عنایت مدیر مالی معاون آموزشی برگزار شد.

 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.60643.fa
برگشت به اصل مطلب