پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
بازدید سرزده و شبانه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گلستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/1 | 

دکتر سعید گل فیروزی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان ، قربانعلی احمدی سرپرست اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه ، دکتر محمدحسین زرگران معاون درمان و دکتر موسی الرضا شبیهی معاون بهداشت شبانه  و سرزده از بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) و داروخانه شبانه روزی و پشتیبان شهرستان کردکوی بازدید نمودند. 

در بازدید از بیمارستان ، دکتر گل فیروزی ضمن ارزیابی نحوه ارائه خدمات درمانی ، از بیماران بستری عیادت نموده و گفتگو داشتند.

سرپرست دانشگاه به منظور اطمینان از دسترسی شهروندان به داروخانه شبانه روزی و پشتیبان ، آمادگی داروخانه ها برای دسترسی و عرضه دارو به بیماران ، سرزده از این مکان ها بازدید کردند. 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کردکوی
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.60613.fa
برگشت به اصل مطلب