پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
به همت بسیج جامعه پزشکی با همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی؛ برندگان مسابقه کتابخوانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/1 | 
 با مشارکت فعال کارکنان واحدهای مختلف دانشگاه در سطح استان گلستان، بسیج جامعه پزشکی با همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی اقدام به برگزاری مسابقه به مناسبت گرامیداشت روز دختر ودهه کرامت کرد و در پایان مسابقه اسامی برندگان نیز اعلام شد.
لیست برندگان مسابقه کتابخوانی به مناسبت گرامیداشت روز دختر ودهه کرامت:
ردیف نام ونام خانوادگی محل خدمت
فاطمه امانزاده سید شهرستان آق قلا- بهورز روستای یلمه سالیان
مهناز جمال لیوانی شهرستان بندرگز- ماما
فرزانه افخمی نیا شهرستان جلین -مراقب سلامت روستای حسن آباد
طیبه آشکارکلایی مرکز بهداشت شهرستان رامیان-کاردان بهداشت خانواده
زهرا افشار شهرستان علی آباد کتول-ماما
عباس صیادی شهرستان کلاله- بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)
محبوبه مظهری شهرستان گالیکش-ماما
محیا قوانلو بیمارستان ۵آذرگرگان- کارشناس بهداشت محیط
شبنم نصیری کیا بیمارستان شهیدصیادشیرازی گرگان- کارشناس آموزش
صغری سرگزی مرکز جامع سلامت دلند- بهورز
شهربانو شالگردی مرکزبهداشت شهرستان آزادشهر- کارشناس مسئول گسترش شبکه
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.60534.fa
برگشت به اصل مطلب