پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
استقرار تیم واکسیناسیون در کنار بزرگترین برج آجری جهان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/8 | 
تیم واکسیناسیون مرکز بهداشت گنبد در ایام نوروز با استقرار در کنار بزرگترین برج آجری جهان با ارائه خدمات واکسیناسیون شهروندان مشغول می باشند
دکتر پالیده رییس مرکز بهداشت شهرستان گنبد کاوس گفت با عنایت به اهمیت تکمیل دوز واکسیناسیون برای قطع زنجیره انتقال بیماری و تسهیل دسترسی مردم و مسافرین نوروزی به خدمات واکسن، تیم واکسیناسیون مرکز بهداشت با استقرار در پارک قابوس در کنار بزرگترین برج آجری جهان به امر واکسیناسیون شهروندان مشغول می باشند.
وی از تمامی افراد واجد شرایط که تاکنون نسبت به تکمیل دوره واکسیناسیون( سه نوبت) اقدام نکردند درخواست کرد به مراکز بهداشتی و درمانی یا سالن تجمیعی حجاب مراجعه و نوبت واکسیناسیون خود و خانواده را تکمیل نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.59145.fa
برگشت به اصل مطلب