پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
سیزدهمین دوره آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/17 | 
سیزدهمین دوره آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور هماهنگ با کل کشور و با رعایت پروتکل های بهداشتی بصورت مجازی برگزار گردید.
به گزارش وبدا در این آزمون ۷۲ نفر در ۶ حیطه: آموزش پزشکی، استدلال بالینی، تفکر علمی در علوم پایه، کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم، مدیریت نظام سلامت، مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت در یک نوبت به رقابت پرداختند که در صورت قبولی در این آزمون به مرحله دوم غربالگری المپیاد راه پیدا خواهند کرد. 


نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.56387.fa
برگشت به اصل مطلب