پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
کارگروه بررسی صلاحیت علمی هفدهمین دوره فراخوان جذب هیئت علمی دانشکده پزشکی برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/11 | 
کارگروه بررسی صلاحیت علمی هفدهمین دوره فراخوان جذب هیئت علمی دانشکده پزشکی برگزار شد.
جلسه کارگروه بررسی صلاحیت علمی شرکت کنندگان در هفدمین دوره فراخوان جذب هیأت علمی (بصورت استخدام پیمانی) مربوط به سال ۱۳۹۹ رشته آموزشی بیماری های کودکان دانشکده پزشکی گرگان با حضور کمیته منتخب رعایت پروتکل های بهداشتی مصوب ستاد کرونا در محل دفتر ریاست دانشکده طی یک روز برگزار شد.
دکتر حسن اسمعیلی معاون آموزشی و دبیر کارگروه ضمن اعلام این خبر افزود: این جلسه با هدف ارزیابی و بررسی تعیین صلاحیت علمی، بحث و تبادل نظر و ارائه مستندات ارسالی توسط اعضای شرکت کننده در فراخوان جذب هیأت علمی رشته مذکور با حضور کمیته منتخب برگزار گردید.
وی افزود: پس از ارائه شفاهی و کتبی مستندات توسط شرکت کنندگان، مدارک افراد مورد تایید نهایی در کمیته منتخب جهت ادامه بررسی فرایند استخدام به واحد هیئت اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاه ارسال می شود.
 

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.56377.fa
برگشت به اصل مطلب