پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
درچهارمین جلسه شورای دانشگاه در سال ۱۴۰۰ چه گذشت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/11 | 
چهارمین جلسه شورای دانشگاه در سال ۱۴۰۰ مورخ ۱۰ خرداد ماه  با رعایت پروتکل های بهداشتی مصوب ستاد کرونا در محل سالن شهید آوینی حوزه ریاست دانشگاه برگزار گردید.
 دکتر فاضل رئیس دانشگاه در ابتدای جلسه با ذکر اینکه: رتبه بندی دانشگاه ها در سطح بین المللی و ملی یکی از متداول ترین ابزارهای رصد عملکرد علمی است تاکیدکرد: شناسایی نقاط قوت و ایجاد رقابت سالم و سازنده جهت نیل به اهداف متعالی آموزش عالی سلامت ضروری است.
 دکتر تقی امیریانی معاون آموزشی نیزبا بیان اینکه در ایران بیش از یک دهه است که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رتبه بندی آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی (راد) را پی گرفته است.اظهار داشت که معرفی بسته های تحول و نوآوری آموزش ،تغییرات عمده ای را در دور جدید (راد)نسبت به رتبه بندی های قبلی ایجاد کرده است.
دکتر آسیه سادات بنی عقیل دبیر شورای دانشگاه اظهار داشت: چنانچه نظام رتبه بندی در راستای اهداف و برنامه های جامع علمی طراحی شده و درون یک نقشه راه تحول آموزش و توام با افق یابی ها، آینده نگاری ها، برنامه ریزی ها و آمایش سرزمینی و ماموریت گرایی تبیین و تعریف گردد می تواند سرعت و جهت حرکت دانشگاه های علوم پزشکی را بنحو چشم گیری بهبودبخشد.


نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.56369.fa
برگشت به اصل مطلب