پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
توسعه بخش تشخیص آزمایشگاهی مولکولی حوزه بهداشت استان گلستان با حضور رئیس دانشگاه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/8 | 

🔰 با توسعه دستگاه های تشخیص آزمایشگاهی در استان، ظرفیت تشخیص مولکولی کووید ۱۹ روزانه از ۲۰۰ تست به حداقل ۱۲۰۰ تست در استان ارتقا پیدا کرده است. 


🔰 همچنین با تامین کیت های تخصصی، با دستگاه های مذکور نیز تشخیص مولکولی بیماری های باکتریال نظیر سل و بیماری‌های ویروسی مانند آنفلوانزا، ایدز میسر خواهد شد.


🔰این تجهیزات  از محل  اعتبارات وزارت بهداشت بالغ بر ۵ میلیارد تومان و ۱ میلیارد تومان اعتبارات دانشگاه تامین شده است.


نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.56346.fa
برگشت به اصل مطلب