پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
برگزاری آزمون نظری دوره ICU ویژه پرستاران و پزشکان طرح ملی کووید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/8 | 
آزمون نظری دوره ICU ویژه پرستاران و پزشکان طرح ملی کووید با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه و زیر نظر مرکز سنجش آموزش پزشکی برگزار گردید.
 دکتر جهانشاهی در مصاحبه با وبدا بیان کردند: این آزمون در سه نوبت مختص پزشکان، پرستاران سطح ۲ و پرستاران سطح ۱ که مختص مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی بود در روز جمعه برگزار گردید تا شرکت کنندگان با قبولی در بخش نظری راهی بخش عملی این طرح شوند.
گفتنی است در تیر ماه و مرداد ماه هم این آزمون برگزار تا مشمولینی که موفق به ثبت نام نشدند یا در مرحله اول قبول نشدند در این آزمون شرکت کنند.
 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.56345.fa
برگشت به اصل مطلب