پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام شد: بررسی میدانی چگونگی راه اندازی بیمارستان علوی مراوه تپه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/8 | 
✅ بازدید دکتر فاضل رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان و هیئت همراه از بیمارستان ۶۴ تختخوابی بیمارستان علوی مراوه تپه بهمراه خدایار سیفی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری ، دکتر خوجم‌لی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ،دکتر عرب رئیس بیمارستان علوی مراوه تپه و سایر مسئولین شهرستانی.

✅  دکتر فاضل و هئیت همراه طی بازدیدی که از بیمارستان علوی مراوه تپه داشتند، در رابطه با راه اندازی بیمارستان و امکانات موجود در بخش های مختلف بستری ، نیاز سنجی های کارشناسی را مورد بررسی قرار دادند.

✅ در ادامه دکتر فاضل رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان از بخش های راه اندازی شده در بیمارستان علوی مراوه تپه بازدید نموده و ضمن بررسی مشکلات و کمبودها دستور مساعدت داد تا هر چه سریعتر، امکانات و تجهیزات پزشکی،در اختیار مردم شهرستان قرار گیرد .

✅ در ادامه ضمن برگزاری جلسه هم اندیشی و همفکری رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مراوه تپه ، رئیس بیمارستان علوی مراوه تپه ، مدیران و مسئولین بیمارستان و معاونت های دانشگاه علوم پزشکی گلستان،در خصوص روند ارائه خدمات درمانی و توسعه سایر بخش‌های بیمارستان، بحث و تبادل نظر گردید.

✅  بیمارستان تازه ساخت علوی مراوه تپه توسط بنیاد علوی ساخته شده و توسط دانشگاه علوم پزشکی گلستان تجهیز گردیده است.

✅در خاتمه دکتر فاضل یک خبر خوش نیز به مردم شهرستان مراوه تپه داد که در آینده نزدیک یک دستگاه سی تی اسکن، پس از کسب مجوزهای لازم، تحویل بیمارستان تازه تاسیس علوی شهرستان مراوه تپه خواهد گردید.


نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.56339.fa
برگشت به اصل مطلب