پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
جلسه مشترک معاون بهداشتی استان با ریاست دانشکده بهداشت گرگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/4 | 
با توجه به ضرورت همکاری های مشترک علمی و اجرائی و گسترش تعاملات در حوزه معاونت آموزشی و معاونت بهداشتی به منظور بهرمندی از تمامی ظرفیت های  علمی، تحقیقاتی،آزمایشگاهی و نیرو های تخصصی در دو حوزه بهداشت و آموزش،جلسه مشترک با حضور معاون بهداشت دانشگاه دکتر ناهید جعفری و ریاست دانشکده بهداشت دکتر محمد علی وکیلی به همراه معاونین و مدیران گروهای تخصصی و فنی در دانشکده بهداشت تشکیل گردید.
در این جلسه ضمن تآکید کلیه حاضرین بر ضرورت توسعه همکاری های مشترک،مقررگردید با همکاری و مشارکت دو حوزه دفتری توسعه همکاری های مشترک معاونت بهداشتی و دانشکده بهداشت ایجاد و در کارگروهای تخصصی همه توانمندی های و نیازمندی های دو حوزه در قالب  تفاهم نامه تنظیم گردد.

    
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.56322.fa
برگشت به اصل مطلب