پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
جلسه کارگروه آموزش و پژوهش کمیته پدافند غیر عامل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/2 | 
جلسه کارگروه آموزش و پژوهش کمیته پدافند غیر عامل با حضور دکتر تقی امیریانی معاون آموزشی دانشگاه ،  دکتر جهانشاهی و دیگر اعضای کارگروه پدافند غیر عامل در محل دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید.
در این جلسه دکتر امیریانی برضرورت آمادگی در پاسخ دهی در شرایط خاص مطالبی را بیان کرد و خواستار توسعه همکاری وهماهنگی کمیته با سایر کارگروه های فعال در این حوزه در دانشگاه شد.
در ادامه دکتر جهانشاهی ضمن تقدیم ابلاغ اعضا گزارشی از اقدامات انجام گرفته در سال های گذشته و دستور العمل تشکیل کمیته پدافند غیر عامل  وزارت متبوع با تاکید بر اهداف کمیته –ترکیب کمیته  و کار گروه آموزش وپزوهش –وظایف دبیر واعضای کمیته دانشگاه قرائت نمودو سپس درخصوص مشکلات زیر ساخت و امنیتی  در دانشگاه  و دانشکده ها  و ایمنی کلاسهای و فضای مجازی  مطالبی را ایراد کرد و در ادامه تاکیدکرد این کار گروه در آماده سازی برای پاسخ مناسب و به موقع نقش مهمی را می تواند ایفا نماید 


 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.56297.fa
برگشت به اصل مطلب