پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
جلسه شورای آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی گرگان برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/26 | 
جلسه شورای آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی گرگان برگزار شد.
جلسه شورای آموزشی علوم پایه با حضور ریاست، معاونین، مدیران گروه های آموزشی علوم پایه، مسئول اداره آموزش و مسئول اساتید مشاور دانشکده پزشکی در مجموعه آموزش عالی فلسفی دانشگاه برگزار شد.
دکتر محمدحسین تازیکی رییس دانشکده پزشکی ضمن بیان موارد انجام شده در خصوص آموزشی شدن بیمارستان آل جلیل شهرستان آق قلا، از نقطه نظرات اعضای حاضر جهت پیشبرد برنامه نهایی این امر جویا گردیده و اهتمام ویژه همه مدیران را خواستار گردید.
دکتر سیدمهران حسینی معاون آموزشی علوم پایه و دبیر شورای آموزشی علوم پایه دانشکده گفت: این جلسه با هدف ارائه گزارشات درخصوص پیگیری مصوبات جلسات قبل، بررسی، بحث و تبادل نظر در خصوص مسایل مربوط به برنامه ریزی دقیق درخصوص امور آموزشی و دانشجویی جوزه علوم پایه دانشجویان پزشکی بویژه برنامه ریزی درخصوص آموزشی شدن بیمارستان آل جلیلی آق قلا تشکیل گردید.
دکتر حسن اسمعیلی معاون پزشکی عمومی ضمن بیان شرایط پذیرش دانشجو، از درخواست و پذیرش دانشجو دوره پزشکی عمومی در هر دو نیمسال تحصیلی خبر داده و درخصوص این موضوع به بحث و بررسی بیشتر و تبادل نظر پرداخته شد.
دکتر سیدمهران حسینی در خصوص برنامه هفتگی، طرح دوره و طرح درس اعضای هیئت علمی دانشکده و لزوم بروز رسانی آن تاکید نمود.
در این جلسه با حضور نمایندگان دانشجویان مقطع دکتری پزشکی عمومی دانشکده درخصوص موارد مختلف آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و ... بحث و تبادل نظر صورت پذیرفته و بر لزوم بررسی موارد مطروحه در جلسه توسط مدیران محترم گروه های آموزشی تاکید گردید.
در پایان مدیران گروههای آموزشی علوم پایه به ارائه گزارش در خصوص حوزه فعالیت خود و به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
  
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.56263.fa
برگشت به اصل مطلب