پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
عید سعید فطر بر مدافعان سلامت مبارک باد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/22 | 
عید سعید فطر بر مدافعان سلامت مبارک باد



 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.56212.fa
برگشت به اصل مطلب