پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
اولین جلسه کمیته صیانت از جمعیت مرکز بهداشت استان در سال جدید برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/21 | 
 در راستای سیاستهای جمعیتی ابلاغی  مقام معظم رهبری(مدظله ) و برنامه عملیاتی صیانت از جمعیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به منظور  اجرای هر چه بهتر برنامه های گرامیداشت هفته ملی جمعیت (۳۰ اردیبهشت الی ۵ خرداد) جلسه هماهنگی با گروه  های مرتبط در مرکز بهداشت استان برگزار گردید.
 در ابتدا اهمیت برنامه عملیاتی صیانت از جمعیت وزارت متبوع توسط دکتر کردی مدیر سلامت خانواده و جمعیت تشریح گردید. در ادامه فعالیتهای پیشنهادی هفته ملی جمعیت و اهمیت مشارکت کلیه گروه / واحدهای درون و بین بخشی ، سازمانها و ارگانهای برون بخشی در صیانت ازجمعیت توسط دکتر خاری،رییس گروه سلامت مادران جمعیت و باروری ارائه شد.
درپایان پس از تبادل نظر و مشارکت اعضاء حاضر در جلسه هماهنگیهای لازم جهت اجرای فعالیتهای پیشنهادی انجام گردید.


 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.56205.fa
برگشت به اصل مطلب