پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
تقدیر وزارت بهداشت از گروه بهبود تغذیه استان جهت اجرای برنامه کنترل اضافه وزن و چاقی زنان و دختران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/15 | 
دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت از اقدامات معاونت بهداشتی گلستان در زمینه برنامه کنترل اضافه وزن و چاقی(ایران اکو) زنان و دختران که با همکاری برون بخشی انجام شده بود تقدیر نمود.   
برنامه ایران اکو از سال ۱۳۸۶ در استان اجرا می گردد وهدف آن کنترل سرعت فزاینده چاقی و اضافه وزن بویژه در نوجوانان میباشد. طی سال های گذشته اقدامات گسترده ای در زمینه هماهنگی بین بخشی، آموزشی نوجوانان و والدین انجام گرفت.
درجدیدترین اقدام صورت گرفته در شهرستانها بویژه شهرستان کلاله بستر فعالیت فیزیکی بانوان با همکاری سپاه پاسداران فراهم گردید و طرح در مدت اجرای خود توانست بطور متوسط ۷% وزن شرکت کنندگان در طرح را کاهش دهد.  
دفتر بهبود تغذیه جامعه طی  مکاتبه ای از اقدامات این معاونت در زمینه کنترل اضافه وزن و چاقی تقدیر نمود
.  

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.56012.fa
برگشت به اصل مطلب