اخبار بیمارستان 5 آذر : جلسه راستی آزمایی اعتبار بخشی مرکز برگزار شد.

 | تاریخ ارسال: 1399/11/10 | 
جلسه راستی آزمایی اعتبار بخشی مرکز آموزشی درمانی ۵ آذرگرگان با حضور آقای حسن سهرابی ارزیاب ارشد کشوری ، دکتر علیرضا خواجه میرزایی مدیرنظارت و اعتبار بخشی دانشگاه ، کتر آرین نیا ریاست بیمارستان و دکتر جنتی مدیر بیمارستان و تیم مدیریت اجرایی  برگزار گردید.

در این جلسه  در ابتدا دکتر خواجه میرزایی، بهبود کیفیت خدمات و ارائه ایمن خدمات از طریق استقرار سنجه ها و استانداردهای اعتبار بخشی را هدف اصلی برنامه اعتباربخشی دانستند.
 
  


 

دفعات مشاهده: 125 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار بیمارستان 5 آذر : اعتبار بخشی آموزشی از مر کز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان انجام شد

 | تاریخ ارسال: 1398/6/11 | 
دومین مرحله ارزیابی اعتبار بخشی مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان با حضور ارزیابان کشوری از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی انجام شد.

دفعات مشاهده: 332 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار بیمارستان 5 آذر : عیادت رئیس بهزیستی استان از بیماران کلیوی مرکز

 | تاریخ ارسال: 1397/9/6 | 

به مناسبت هفته ی بیماران کلیوی ریاست سازمان بهزیستی گرگان با حضور در بخش دیالیز مرکز از بیماران دیالیزی عیادت کرد.


دفعات مشاهده: 471 بار   |   دفعات چاپ: 79 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار بیمارستان 5 آذر : جلسات استفاده از تجارب موفق بیمارستانی تشکیل شد

 | تاریخ ارسال: 1397/8/13 | 

در راستای استفاده ازتجارب موفق بیمارستانی مراکز کل کشور،جلسات مختلفی در قالب برگزاری کمیته های بیمارستانی درمرکز آموزشی درمانی 5آذر به شرح ذیل تشکیل گردید.

 


دفعات مشاهده: 344 بار   |   دفعات چاپ: 78 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار بیمارستان 5 آذر : جلسه توجیهی اعتباربخشی ویژه سرپرستاران مرکز 5آذر برگزار شد.

 | تاریخ ارسال: 1397/3/30 | 

در این جلسه که در تاریخ 29-3-97 در سالن جلسات مدیریت برگزار شد، روش ارزیابی اعتباربخشی و بازدیدهای ادواری و چک لیست موجود جهت پایش، مورد بحث وبررسی قرارگرفت و سرپرستاران چالشهای موجود درجهت اجرای بهینه سنجه ها رامطرح نمودند.


دفعات مشاهده: 400 بار   |   دفعات چاپ: 88 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار بیمارستان 5 آذر : کارگاه اموزشی طرح سلامت معنوی بیماران و کارکنان مرکز 5آذر برگزار شد.

 | تاریخ ارسال: 1397/3/30 | 

در این کارگاه که در تاریخ 28-3-97 در سالن انتقال خون و با حضور کارکنان مرکز 5اذر برگزار شد، احکامی همانند وضو و تیمم ویژه بیماران آموزش داده شد. 


دفعات مشاهده: 359 بار   |   دفعات چاپ: 76 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار بیمارستان 5 آذر : کمیته های مرکز 5آذر در فروردین ماه تشکیل شد.

 | تاریخ ارسال: 1397/1/29 | 

در تاریخ 19،20 و 22 فروردین کمیته های تجهیزات پزشکی، انتقال خون و بهبودکیفیت وایمنی بیمار با حضور مسئولین و اعضای کمیته ها در سالن اجتماعات مدیریت برگزار گردید.
در کمیته تجهیزات پزشکی، درخصوص ده اولویت لوازم تجهیزاتی سرمایه ای موردنیازمرکز صحبت شد.
در کمیته انتقال خون نیز، درخصوص اصلاح فرآیند درخواست خون و پایین آمدن تعداد کراس مچ  و بررسی آمار و شاخصهای شش ماهه دوم 96 واقدامات اصلاحی مربوطه بحث و بررسی شد.
 و در نهایت در کمیته بهبود کیفیت و ایمنی بیمار ، سنجه های الزامی اعتباربخشی مورد بررسی مجدد قرارگرفت و اولویتهای مورد نیاز وفق سنجه های الزامی و هزینه مربوطه بحث گردید.نقاط قوت و نقاط قابل بهبود بازدیدهای ایمنی انجام شده ازبخشها وبازدیدها و اقدامات اصلاحی جهت ارتقا بررسی گردید.

 


دفعات مشاهده: 338 بار   |   دفعات چاپ: 73 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار بیمارستان 5 آذر : کمیته های انتقال و مدیریت اطلاعات سلامت مرکز تشکیل شد.

 | تاریخ ارسال: 1396/11/28 | 

در تاریخ 24 و 25 بهمن  کمیته های انتقال خون و مدیریت اطلاعات سلامت، با حضور مسئولین و اعضای کمیته ها در سالن اجتماعات مدیریت برگزار گردید.
در کمیته انتقال خون، ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی و روند اصلاح فرآیند درخواست فرآورده ها و ارتقا شاخص های مصرف منطقی وبهینه خون و فرآورده ها بحث و بررسی شد.
درکمیته مدیریت اطلاعات سلامت نیز، شاخصهای سه ماهه مرکز به ویژه ترک بارضایت شخصی، بررسی و اقدامات اصلاحی درخصوص ارتقاء شاخصهای بالین پیشنهاد گردید. در آخر دستورالعمل ارایه پرونده و اطلاعات پزشکی و سطح دسترسی آن در گروههای مختلف تبیین و ابلاغ گردید.


 


دفعات مشاهده: 361 بار   |   دفعات چاپ: 87 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار بیمارستان 5 آذر : کمیته دارو درمان مرکز 5آذر تشکیل شد.

 | تاریخ ارسال: 1396/11/19 | 

درتاریخ 96/11/17 کمیته دارو درمان مرکز درسالن جلسات مدیریت با حضور ریاست، مدیریت و سایراعضا برگزارگردید. دراین جلسه که باحضورمتخصصین عفونی انجام شد درخصوص مصرف منطقی و بهینه آنتی بیوتیک ها به بحث و بررسی پرداخته شد و مقررشد متخصصین عفونی پروتکل استفاده منطقی آنتی بیوتیک ها را به کمک واحد دارویی تهیه نمایند.


دفعات مشاهده: 373 بار   |   دفعات چاپ: 87 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار بیمارستان 5 آذر : پخش شیر و شیرینی در مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان به مناسبت فرارسیدن ایام ا... دهه فجر

 | تاریخ ارسال: 1396/11/12 | 

به مناسبت فرارسیدن ایام مبارک دهه فجر ، سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و همگام با سالروز تاریخی ورود رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی ( ره ) ، مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان با برپایی ایستگاه صلواتی و پخش شیر و شیرینی میزبان کارکنان و مراجعین خود بود .
همچنین دکتر دادجو مدیر درمان دانشگاه به همراه دکتر جنتی و تنی چند از مسئولین مرکز با حضور در بخشهای بستری ، از بیماران عیادت کردند.

 


دفعات مشاهده: 603 بار   |   دفعات چاپ: 87 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار بیمارستان 5 آذر : کمیته پایش و سنجش کیفیت مرکز آموزشی درمانی 5آذر تشکیل شد

 | تاریخ ارسال: 1396/11/8 | 

کمیته پایش وسنجش کیفیت مرکز درسالن جلسات مدیریت باحضور ریاست، مدیریت و سایراعضاء برگزارگردید. دراین جلسه به مواردی همچون ارتقای اورژانس فعلی و اقدامات اصلاحی مربوط به آخرین بازدید انجام شده توسط دانشگاه پرداخته شد.


دفعات مشاهده: 422 بار   |   دفعات چاپ: 84 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار بیمارستان 5 آذر : بازدید معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه بودجه کشور از مرکز 5آذر

 | تاریخ ارسال: 1396/9/26 | 

با هدف ارزیابی و ارتقاء سطح خدمات رفاهی و درمانی مراجعین مرکز آموزشی درمانی 5آذر گرگان، دکتر نمکی معاون امور علمی،فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه بودجه کشور،طی بازدیدی از بخشها و پروژه در حال ساخت این مرکز ضمن ابراز رضایتمندی، نسبت به پیگیری در تسریع ساخت پروژه ساختمان اورژانس 5آذر مقدر شد عنایت و مساعدت ویژه ای نسبت به تسریع در روند ساخت این پروژه را مبذول فرمایند.


دفعات مشاهده: 493 بار   |   دفعات چاپ: 117 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار بیمارستان 5 آذر : مراسم بزرگداشت هفته دولت در مرکز آموشی درمانی 5 آذر گرگان

 | تاریخ ارسال: 1396/6/12 | 
به مناسبت بزرگداشت هفته دولت ، یادوار خاطره جانفشانی غیرورمردان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان در مراسمی باشکوه از کارمندان خدوم و نمونه ی خود تقدیر بعمل آورد .

دفعات مشاهده: 514 بار   |   دفعات چاپ: 127 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار بیمارستان 5 آذر : دوره آموزشی کمکهای اولیه تشکیل شد

 | تاریخ ارسال: 1396/4/18 | 

AWT IMAGEدر این دوره آموزشی که در تاریخ 12 و 13 تیر 96 از ساعت 8 الی 16 و با حضور پرسنل مرکز در سالن اجتماعات انتقال خون تشکیل شد، مفاهیم مربوط به کمک های اولیه(تصادفات رانندگی، ایست قلبی، شکستگی، سوختگی، خونریزی، شوک، زلزله، سرمازدگی و یخ زدگی ، گرمازدگی و ...) توسط کارشناس مربوطه آموزش داده شد.


دفعات مشاهده: 525 بار   |   دفعات چاپ: 153 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار بیمارستان 5 آذر : جلسه توجیهی نحوه محاسبه ساعات موظفی پرسنل در مرکز آموزشی درمانی 5 آذر

 | تاریخ ارسال: 1396/3/24 | 

AWT IMAGEطی هماهنگی صورت گفته از سوی معاونت درمان دانشگاه و در راستای آگاه سازی کارکنان مرکز از نحوه ی محاسبه ساعات موظف وغیر موظف در سامانه ی قاصدک ، جلسه ای توجیهی به همین منظور با حضور ریاست ، مدیریت ، پرسنل و کارشناسان مربوطه در محل سالن اجتماعات برگزار گردید و ضمن تشریح موارد فوق به سوالات کارکنان در این خصوص پاسخ داده شد .


دفعات مشاهده: 992 بار   |   دفعات چاپ: 138 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرورود کاربران

آمار بازدید

  • كل کاربران ثبت شده: 4195 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 1 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 265 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 7526850 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 29071 بازدید